...

Poznej Uchazeče

Komplexní analýza přijímacího řízení se zaměřením na středoškolská vzdělávací zařízení.

...

K čemu je analýza užitečná?

Především přehledně prezentuje průběh a výsledky přijímacího řízení. Její základní přínos lze shrnout ve třech bodech:

Ucelený přehled o přijímacím řízení

Analýza na jednom místě shrnuje, udržuje a graficky prezentuje veškeré důležité informace z průběhu řízení.

Odhalení skrytých informací

Analýza pomocí statistiky odhaluje a odvozuje užitečné informace, které nemusí být na první pohled zřejmé.

Pomoc při rozhodování

Analýza slouží jako rádce při uskutečňování strategických rozhodnutí o budoucím nastavení přijímacího řízení a směřování školy jako celku.

Na co se analýza zaměřuje?

Analýza je rozdělena do několika sekcí, každá z těchto sekcí je zaměřena na určitou problematiku.

Prostupnost přijímacího řízení

Zkoumá fáze řízení a jejich vliv na prostupnost uchazečů. Pomůže odhalit přísná, nebo benevolentní kritéria a porovná zájem o jednotlivé obory studia.

Rozložení uchazečů

Sleduje genderovou vyváženost uchazečů a preferenci k jednotlivým oborům.

Geolokace uchazečů

Odhaluje bydliště jednotlivých uchazečů. Mimo jiné sleduje, jak velký vliv má geografická vzdálenost na nástup přijatých uchazečů.

Vzdělání uchazečů

Porovnává vzdělání uchazečů podle oboru, ZŠ, nebo jiného kritéria, dokáže odhalit ZŠ s nekvalitní výukou.

Výkonnost základních škol

Kalkuluje množství uchazečů z jednotlivých ZŠ, vybírá ty nejlepší a navrhuje další ZŠ, které jsou nevyužitým zdrojem uchazečů.

Z čeho se analýza skládá?

  • Analýza je tematicky rozdělena do sekcí. V těchto sekcích se dohromady nachází 28 widgetů.

  • Widget je interaktivní prvek, který prezentuje data - graf nebo mapa. Složitější widgety jsou doplněny nápovědou, která popisuje prezentovanou problematiku.

  • Mezi widgety je doprovodný text, který napovídá na co se při prohlížení widgetů zaměřit, jakých vztahů a poměrů si všímat a jaké z nich tvořit závěry.

...

 

sekcí

 

widgetů

min.

čas čtení

nápadů

Jak analýza vypadá?

... ...
... ...
... ...

Jak probíhá případná spolupráce?

K úspěšné přípravě analýzy je potřeba podniknout několik dílčích kroků.

...
1

Domluva

Domluvíme se na rozsahu spolupráce, vyjasníme si termíny a cíle.

2

Vstupní data

Pomůžeme se zajištěním zdroje dat – návod na export z školního IS, definování potřebných a volitelných atributů.

3

Příprava analýzy

Nad dodanými daty během tří pracovních dní zpracujeme analýzu.

4

Výsledek a prezentace

Se zpracovanou analýzu se seznámíte a v případě zájmu Vám okomentujeme její výsledky.

Analýza přijímacího řízení je
vhodná pro

Poznej Uchazeče se neomezuje na konkrétní kategorii škol, má co nabídnout jakékoliv střední škole.
Cena za zpracování jednoho přijímacího řízení začíná už na 15 Kč za uchazeče.

Maturitní obory

Gymnázia

Konzervatoře

Odborná učiliště

Zpracování analýzy
od 15

za uchazeče

Sleva při zpracování více let

Sleva při více než 200 uchazečích

Kontaktujte mě
Licenční poplatek
od 4 990

za rok

Roční platební období

Bez závazku

Kontaktujte mě

Zanechte nám kontakt

My se Vám ozveme a probereme možnou formu spolupráce, nebo Vám poskytneme ukázku aplikace zdarma.